Växtodlingsrådgivning

En effektiv och väl fungerande växtodling är en av grundstenarna i lönsam mjölk- och köttproduktion. Genom vår växtodlingsrådgivning får du hjälp med att planera och utveckla växtodlingen vilket i sin tur bidrar till att optimera mjölk- eller nötköttsproduktionen.

I vår rådgivning jobbar vi bland annat med:

  • Växtodlingsplaner
  • Fältbesök
  • Maskinkostnadsanalyser

Vi jobbar självklart både med konventionella och ekologiska gårdar och anpassar rådgivningen efter dina behov.

För dig som lantbrukare är det också viktigt att hänga med i vad som gäller i lagstiftning, regelverk och EU-regler. Därför erbjuder vi också rådgivning kring:

  • SAM-ansökan
  • Frågor som rör Sigill-och KRAV-certifiering
  • Vattenskyddsområden och tvärvillkor
  • Miljöregler och tvärvillkor

Vår växtodlingsrådgivning går dels att köpa som enstaka rådgivningstimmar eller i form av vår HIR-rådgivning. Med ett HIR-paket får du en systematisk och kontinuerlig rådgivning där vi jobbar mot uppsatta mål på gården. (HIR-rådgivningen är framtagen i samverkan med Hushållningssällskapet)

Vi har självklart ett nära samarbete med ekonomi- och utfodringsrådgivare där vi kan
genomföra gemensamma rådgivningsinsatser tex i form av Gårdsråd.