Styrelse

Som hälftenägare tillsätter Hushållningssällskapet i Sjuhärad halva styrelsen. Den andra halvan väljs av direktmedlemmarna vid ordinarie årsstämma i april. Rådgivarna i Sjuhärad har kalenderår som verksamhetsår.

Ordförande Christina Dahl
Tel. 0705-22 92 02
ladugarden@swipnet.se
Vice ordförande Jimmy Grinsvall 
Ledamot Roland Pettersson
Ledamot Hans-Olof Nyman
Ledamot Christer Sandberg
Ledamot Claes-Göran Claesson
Ledamot Christer Söderblom
Ledamot Madelene Mjälgård
Ledamot Katarina Berlin Thorell
Ledamot Lena Carlsson