Stödrättsbörsen


Stödrätter

Från och med 2015 finns det inte längre några regioner för stödrätter, hela Sverige betraktas som en region. Dock skiljer sig fortfarande värdena på stödrätterna åt. Skillnaden på värdet mellan stödrätterna kommer jämnas ut med en 1/6 per år för att 2020 ha lika värde. Det tänkta värdet på stödrätterna 2020 är 198 euro.  De brukare i Sjuhärad som i nuläget enbart har det så kallade grundbeloppet på stödrätten kommer få en höjning av värdet. De brukare som har grundbelopp + tilläggsbelopp får antingen en höjning eller minskning av värdet beroende på om nuvärdet är mer eller mindre än 198 euro. Det aktuella värdet på dina stödrätter kan du se när du loggar in på Mina Sidor på jordbruksverket.

Viktigt att vara observant på i år är när stödrätten senast utnyttjades. Det går inte längre rotera stödrätter som man kunde för några år sedan. Har man stödrätter som inte använts under 2016 måste dessa användas i år annars dras de in till nationella reserven. Har du fler stödrätter än hektar i SAM både 2016 och 2017 är det lämpligt att sälja dessa stödrätter istället för att få dem indragna.

För att få ut fullt gårdsstöd krävs det att man uppfyller kraven för förgröning. För vår del i Sjuhärad måste vi uppfylla kraven för minsta antalet grödor på åkermark som inte klassats som långliggande vall. Under 10 ha åker förutom långliggande vallar så räcker de med en gröda. 10-30 ha åkermark förutom långliggande vall kräver två olika grödor på den arealen. Över 30 ha förutom långliggande vall kräver 3 olika grödor på den arealen. Det innebära för en del företag att det inte enbart räcker att redovisa grönfoder och vall på växtföljdsåkern för att klara kraven.

En stor del i förgröningen är de ekologiska focusarealerna EFA. För Sjuhärads del berör det brukare i Herrljunga kommun och södra delen av Mark. Det är när vallen utgör mindre än 75% av grödorna och/eller resterande areal är över 30 ha som detta blir ett problem att hantera.

Skall du flytta stödrätter mellan två kundnummer tex i samband med arrende rekommenderar vi E-tjänsten för att föra stödrätter på jordbruksverket. Det är stor fördel om stödrätterna förs digitalt efter som de direkt blir registrerade på mottagaren och det blir tydligt både för överlåtare och övertagare var stödrätterna finns. Du tar även bort risken för miss i posthanteringen och handläggningstiden på jordbruksverket.

Stödrättsbörsen är öppen för handel från mitten av februari 2017. Handel kommer ske fram till och med några dagar innan 15:e juni 2017som är sista dagen för överföring av stöddrätter.  OBS senast 4:e maj måste man ha minst 4 stödrätter och 4 ha i ansökan för att erhålla gårdsstöd 2017.   Information om priser, villkor och anmälningsblankett ligger här nedan som PDF-filer.  Vill du köpa eller sälja stödrätter är du även välkommen att kontakta Karl-Johan på 0325-618 611 eller via mail karl-johan.lennartson@radgivarna.nu

Köpa eller sälja stödrätter, blankett finns här

Så fyller du i blanketten