Stödrättsbörsen


Stödrätter

Från och med 2015 finns det inte längre några regioner för stödrätter, hela Sverige betraktas som en region. Dock skiljer sig fortfarande värdena på stödrätterna åt. Skillnaden på värdet mellan stödrätterna kommer jämnas ut med en 1/6 per år för att 2020 ha lika värde. Det tänkta värdet på stödrätterna 2020 är 198 euro.  De brukare i Sjuhärad som i nuläget enbart har det så kallade grundbeloppet på stödrätten kommer få en höjning av värdet. De brukare som har grundbelopp + tilläggsbelopp får antingen en höjning eller minskning av värdet beroende på om nuvärdet är mer eller mindre än 198 euro. Det aktuella värdet på dina stödrätter kan du se när du loggar in på Mina Sidor på jordbruksverket.

Viktigt att vara observant på i år är när stödrätten senast utnyttjades. Det går inte längre rotera stödrätter som man kunde för några år sedan. Har man stödrätter som inte använts under 2017 måste dessa användas i år annars dras de in till nationella reserven. Har du fler stödrätter än hektar i SAM både 2017 och 2018 är det lämpligt att sälja dessa stödrätter istället för att få dem indragna.


Skall du flytta stödrätter mellan två kundnummer tex i samband med arrende rekommenderar vi E-tjänsten för att föra stödrätter på jordbruksverket. Det är stor fördel om stödrätterna förs digitalt efter som de direkt blir registrerade på mottagaren och det blir tydligt både för överlåtare och övertagare var stödrätterna finns. Du tar även bort risken för miss i posthanteringen och handläggningstiden på jordbruksverket.

Stödrättsbörsen är öppen för handel från mitten av februari 2018. Handel kommer ske fram till och med några dagar innan 15:e juni 2018 som är sista dagen för överföring av stöddrätter.  OBS senast 12 april måste man ha minst 4 stödrätter och 4 ha i ansökan för att erhålla gårdsstöd 2018.   Information om priser, villkor och anmälningsblankett ligger här nedan som PDF-filer.  Vill du köpa eller sälja stödrätter är du även välkommen att kontakta Daniel Muregård på 0325-618 615 eller via mail daniel.muregard@radgivarna.nu

Köpa eller sälja stödrätter, blankett finns här

Så fyller du i blanketten