Stallgödselanalys

För att kunna utföra en väl anpassad gödsling med optimal handelsgödselanvändning är det viktigt att känna till näringsinnehållet i gårdens flytgödsel. Flera faktorer som tex strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd påverkar näringsinnehållet i gödseln. Vi vet att det finns stora variationer i innehåll av kväve, fosfor och kalium i flytgödselanalyser från Sjuhärad.

Följande parametrar analyseras: torrsubstans, total kväve, ammoniumkväve, total fosfor, total kalium och total magnesium.

En flytgödselanalys tas lämpligen på våren, i samband med omrörning i brunnen. För att få ett representativt prov är det mycket viktigt att det är ordentligt omrört i flytgödselbrunnen!

Här kan ni hämta blankett och instruktioner för stallgödselanalys samt beställa burk för provtagning, det går också bra att kontakta en växtodlingsrådgivare om ni har frågor.

Kontaktformulär

Vill du beställa en burk för stallgödselanalays, fyll i namn, adress och telefonnummer i kontaktformuläret - ange att du vill göra en stallgödselanalys.