Skogsrådgivning

Vi är ditt personliga bollplank i driften av ditt skogsföretag och är helt fristående från virkesintressen och myndigheter.

Skogsrådgivningen erbjuder:

  • Rådgivning vid upphandling av skogliga tjänster. Rätt tjänst till rätt pris
  • Rådgivning vid virkesförsäljning. Få bättre betalt för virket
  • Rotpoststämpling- vi tar över efter Skogsstyrelsen som oberoende mätare
  • Skogsbruksplan och åtgärdsplan, framställning eller uppdatering
  • Investeringskalkyler vid köp av skogsfastighet
  • Planeringsstöd, utvärderingar, redovisningar och annat som kan beröra dig och din skog.
  • Utbildning och kompetensutveckling utifrån dina behov

Skogsrådgivning Bas

För dig som vill ha löpande information om skogsföretagande finns vårt rådgivningskoncept Skogsrådgivning Bas. Med Skogsrådgivning Bas får du cirka 12-15 nyhetsbrev per år hem till brevlådan eller via e-post.

Där blir du snabbt uppdaterad om vad som händer och vad du behöver veta, inte bara från skogen utan även från ekonomi och skattesidan. I Grundpaketet ingår även viss fri telefonrådgivning med din skogsrådgivare.

Läs mer om Skogsrådgivning Bas här

Läs mer om våra tjänster i produktbladen:

Utbildning
Ekonomi
Oberoende förvaltning
Oberoende värdering
Rådgivning fastighet
Rådgivningsbrev Skog
Rotpoststämpling
Skoglig Rådgivning
Skogsbruksplan
Virkesförsäljning

Länk till Hushållningssällskapets rotposter klicka här.