Skogsrådgivning

Vi är ditt personliga bollplank i driften av ditt skogsföretag och är helt fristående från virkesintressen och myndigheter.

Skogsrådgivningen erbjuder:

  • Rådgivning vid upphandling av skogliga tjänster. Rätt tjänst till rätt pris
  • Rådgivning vid virkesförsäljning. Få bättre betalt för virket
  • Rotpoststämpling- vi tar över efter Skogsstyrelsen som oberoende mätare
  • Skogsbruksplan och åtgärdsplan, framställning eller uppdatering
  • Investeringskalkyler vid köp av skogsfastighet
  • Planeringsstöd, utvärderingar, redovisningar och annat som kan beröra dig och din skog.
  • Utbildning och kompetensutveckling utifrån dina behov

Rotpoststämpling intresseanmälan och beställning

Här kan du läsa mer om vad rotpoststämpling innebär. Rotpoststämpling produktblad
 
Vill du beställa rotpoststämpling på din fastighet? Här finns beställningsblankett rotpoststämpling

Anmäl ditt intresse för rotpoststämpling i formuläret nedan:

Intresseanmälan rotpoststämpling

Skogsrådgivning Bas

För dig som vill ha löpande information om skogsföretagande finns vårt rådgivningskoncept Skogsrådgivning Bas. Med Skogsrådgivning Bas får du cirka 12-15 nyhetsbrev per år hem till brevlådan eller via e-post.

Där blir du snabbt uppdaterad om vad som händer och vad du behöver veta, inte bara från skogen utan även från ekonomi och skattesidan. I Grundpaketet ingår även viss fri telefonrådgivning med din skogsrådgivare.

Läs mer om Skogsrådgivning Bas här

Läs mer om våra tjänster i produktbladen:

Utbildning
Ekonomi
Oberoende förvaltning
Oberoende värdering
Rådgivning fastighet
Rådgivningsbrev Skog
Rotpoststämpling
Skoglig Rådgivning
Skogsbruksplan
Virkesförsäljning

Länk till Hushållningssällskapets rotposter klicka här.