Skogsrådgivning

Vi är ditt personliga bollplank i driften av ditt skogsföretag och är helt fristående från virkesintressen och myndigheter.

Skogsrådgivningen erbjuder:

  • Rådgivning vid upphandling av skogliga tjänster. Rätt tjänst till rätt pris
  • Rådgivning vid virkesförsäljning. Få bättre betalt för virket
  • Rotpoststämpling- vi tar över efter Skogsstyrelsen som oberoende mätare
  • Skogsbruksplan och åtgärdsplan, framställning eller uppdatering
  • Investeringskalkyler vid köp av skogsfastighet
  • Planeringsstöd, utvärderingar, redovisningar och annat som kan beröra dig och din skog.
  • Utbildning och kompetensutveckling utifrån dina behov

Rotpoststämpling intresseanmälan och beställning

Här kan du läsa mer om vad rotpoststämpling innebär. Rotpoststämpling produktblad
 
Vill du beställa rotpoststämpling på din fastighet? Här finns beställningsblankett rotpoststämpling

Anmäl ditt intresse för rotpoststämpling i formuläret nedan:

Intresseanmälan rotpoststämpling

Läs mer om våra tjänster i produktbladen:

Utbildning
Ekonomi
Oberoende förvaltning
Oberoende värdering
Rådgivning fastighet
Rotpoststämpling
Skoglig Rådgivning
Skogsbruksplan
Virkesförsäljning

Länk till Hushållningssällskapets rotposter klicka här.