TopCow

- modernt IT-system för husdjursnära tjänster

Top cow mjölkprovning TopCow surfplatta och scanner

Rådgivarna har ihop med Skånesemin utvecklat ett IT-system, TopCow, med beräknad lansering hösten 2019. TopCow är ett omfattande projekt som innehåller flera delar:

1. Nationell djurdatabas. I denna del finns allt det som regleras nationellt av Jordbruksverket såsom stambokföring, härstamningskontroll, avelsvärdering och även KAP. Det är viktigt att vi håller ihop den svenska djurdatabasen och tjänsterna fortsätter vi att köpa från Växa. 

2. Nytt system för kokontroll. Vi uppdaterar systemet för kokontroll med Milk Test Manager (MTM) som bland annat används i Nederländerna och anpassar det till svenska förhållanden. Vi lägger till PAG och mjukvara för skanning av burkar för provmjölkning. 

3. Nytt system för uppföljning. Hela projektet bygger på att våra kunder i första hand ska använda sina egna gårdssystem. Dessutom tar vi fram en rad rapporter för benchmark, det vill säga jämförelse av olika produktionsresultat, mellan gårdar.

Vad innebär detta för dig som använder kokontrollen, postmästaren och stalljournalen?

När vi byter system kommer KKPC (postmästaren och stalljournalen) att inaktiveras hos Rådgivarnas medlemmar. Även hos Växa kommer KKPC bytas ut mot ett annat system. All din historik från stalljournalen och kokontrollen kommer att finnas i vårt nya system TopCow liksom datan från ditt management-system.

På websidan www.topcow.se kommer du att hitta all din information; provmjölkningar, klövrapporter, djurvälfärd, kotavlor mm. Den ger även tillgång till besättningsrapporter och internationell benchmark. Ditt gårdssystem ska vara den centrala informationsbasen för TopCow. Allt som förs in i gårdssystemet kommer att laddas upp till TopCow-systemet med uploadern. Kor in/ut, kalvningar etc. kommer att rapporteras till CDB automatiskt.

För egenseminörer kommer insemineringarna också att rapporteras automatiskt från gårdssystemet via uploadern till TopCow. Provmjölkning kommer fortsätta i en ny kokontroll där man använder en surfplatta och en skanner (som ingår). Man laddar ner besättningen som ska provas och sen skannar man kopparna. Därefter laddar man upp via surfplattan och det är klart! Man kan även fortsättningsvis använda blankett om man vill.