Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion – uppföljning och teknikutveckling

Projektet som drivs av Hushållningssällksapet ska utvärdera och följa upp gårdsbiogasanläggningarna i Sverige under åren 2018-2020. I projektet ska vi arbeta med aktivt nätverksarbete mellan biogasanläggningar med syfte att utbyta erfarenheter. Resultaten ska användas för att förbättra biogasanläggningarnas prestanda genom benchmarking.

Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida