LAMMRÅDGIVNING


Rådgivarna i Sjuhärad hjälper dig att trimma din lammproduktion.

Vi hjälper dig med

  • Produktionsuppföljning
  • Tolkning av foderanalyser
  • Beräkning av foderstater
  • Betesstrategi
  • Ekonomisk analys

Vi har självklart ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare där vi kan
genomföra gemensamma rådgivningsinsatser