Rådgivarna i Sjuhärads stadgar


Stadgar

Vår GDPR-policy

Här kan du läsa om hur vi hanterar våra medlemmars och kunders personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR:

Policy GDPR Rådgivarna i Sjuhärad

Personuppgifter vid Rådgivarna i Sjuhärad