Semin

Genom ett snabbare och säkrare avelsframsteg och en tryggare arbetsmiljö är semin ett självklart val.

Här kan du göra din seminanmälan

Vi hjälper dig med

 • Insemination, även Solosemin.
 • Dräktighetsundersökning
 • Uppföljning av djur som inte visat brunst
 • Progesteronprovtagning
 • Behandlingar av kor med fruktsamhetsstörningar
 • Ultraljudsundersökning
 • Inläggning av embryon
 • Kvävepåfyllning för djurägarseminörer
 • Semineringsplaner

För att få en säker och trevlig arbetsmiljö i ditt stall erbjuder vi dig:

 • Avhorning
 • Ringormsvaccination
 • Provtagning/vaccination bvd

Telefontider

Ordinarie seminanmälan tel: 0321-133 00
Telefontid kl 07.30-08.00 för seminering samma dag. Övrig tid lämnar du meddelande på mobilsvaret för anmälan till nästa dag.

Fröken Tid (för dig som ej valt SMS-avisering): 010-471 06 06
Ring detta nummer, tryck sedan 2 och knappa därefter in ditt produktionsplatsnummer följt av fyrkant. En röst kommer då att meddela din besökstid och vem som kommer.
Copyrightskyddat material (©)
All text och bilder på Rådgivarnas hemsida är copyright skyddade enligt lag och får EJ kopieras utan vårt medgivande. Materials featured on this web site are copyright of Rådgivarna and are covered by the provisions of the Copyright Act.