Rådgivningsbrev

Våra Rådgivningsbrev omfattar både växtodling, utfodring, ekonomi och djurhälsa. Breven utkommer ca 40 gånger om året och innehållet i breven är anpassat efter vad som är aktuellt och intressant för dig som är lantbrukare i Sjuhärad. Vi skriver bland annat om aktuellt växtskydd, sortval, EU-stödsfrågor, regelverk som berör lantbruket, utfordringsstrategier, aktuellt kring deklaration och bokföring m.m. Våra brev är riktade både till konventionella och ekologiska lantbrukare, och intressant för både mjölk- och nötköttsproducenter.

Med våra Rådgivningsbrev får du enkelt och snabbt tillgång till den viktigaste informationen som berör dig som lantbrukare i Sjuhärad. Rådgivningsbreven ingår i HIR-paketen.