Projektrapporter

Här har vi samlat aktuella projektrapporter för dig som vill ta del av mer information från olika delar av vår verksamhet.

Energi

Effektivisering med ekonomi på gården »
Hushålla med krafterna »
Biogödsel i Västra Götaland 2011
Djupströgödsel i gårdsbiogasanläggningar
Effektivisering med ekonomi på gården Metodrapport 2009
Halmbaserad djupströgödsel i kontinuerliga biogasprocesser på gården
Rörflen som biogasråvara 2010 

Skog

Fältstudie rapport skogliga försök

Hushållningssällskapets klimat- och hållbarhetsprojekt

Klicka här för mer information.