Projektrapporter

Här har vi samlat projektrapporter för dig som vill ta del av mer information från olika delar av vår verksamhet. Nedan finns projektrapporter från avslutade projekt som genomförts inom Hushållningssällskapet Sjuhärad och här hittar du rapporter från både aktuella och avslutade projekt över hela landet inom Hushållningssällskapen.

Energi

Effektivisering med ekonomi på gården »
Hushålla med krafterna »
Biogödsel i Västra Götaland 2011
Djupströgödsel i gårdsbiogasanläggningar
Effektivisering med ekonomi på gården Metodrapport 2009
Halmbaserad djupströgödsel i kontinuerliga biogasprocesser på gården
Rörflen som biogasråvara 2010 

Skog

Fältstudie rapport skogliga försök

Hushållningssällskapets klimat- och hållbarhetsprojekt

Klicka här för mer information.