Produktionsrådgivning

Foto: Marcus Haraldsson

Produktionsrådgivning omfattar våra rådgivningstjänster kring mjölk- och nötköttsproduktion, så som RAM-rådgivning, avelsrådgivning, mjölkkvalitet, djurhälsa mm.

Vi utvecklar nu ett IT System för vår husdjursverksamhet. Utgångspunkten för vårt nya IT System är företagens Managementsystem (MGM System) – ett datorprogram som passar ALLA mjölk- och köttgårdar där all registrering sker som avser era djur. Det första steget i detta stora projekt är att vi nu börjar förmedla MGM Systemet UNIFORM Agri till våra mjölk- och nötköttsföretagare.

Här finns beställningsformulär för att ansluta till Uniform Agri´s och Rådgivarnas Managamentsystem:

Beställningsformulär Uniform Agri Mjölk 2019

Beställningsformulär Uniform Agri Kött 2019


Vi är återförsäljare av Viking Genetics sortiment. Läs mer under Avelsrådgivning