Produktionsrådgivning

Foto: Marcus Haraldsson

Produktionsrådgivning omfattar våra rådgivningstjänster kring mjölk- och nötköttsproduktion, så som RAM-rådgivning, avelsrådgivning, mjölkkvalitet, djurhälsa mm.

Vi är återförsäljare av Viking Genetics sortiment. Läs mer under Avelsrådgivning