Rådgivarna i Sjuhärad

Kompetens från Sjuhärad

Hos Rådgivarna Sjuhärad finns all den service och rådgivning ditt lantbruksföretag behöver. Vi har samlad kompetens kring djurhälsa, utfodring, växtodling, ekonomi/företagsutveckling, miljö, energi och skog. Våra servicetjänster omfattar bl a semin, kokontroll, avhorning, avbytartjänst och markkartering.
Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan rådgivare och fältpersonal med olika ämneskunskaper för att ge dig som lantbrukare rådgivning med helhetsperspektiv och möta dina behov av kunskap, service och utveckling som finns inför framtiden. Genom försökgården Rådde Gård har vi en fast förankring i myllan och vi får lätt tillgång till nya försöksresultat och tar del i olika utvecklingsprojekt inom lantbruket.
Tack vare den lokala förankringen kan verksamheten anpassas efter förutsättningarna hemma på din gård och på ditt företag. Den lokala förankringen är viktig och ger ägarna fortsatta möjligheter att lokalt bestämma om framtiden.

Rådgivarna i Sjuhärad har ca 650 medlemmar. Verksamheten är främst inriktad till lantbrukare och landsbygdsföretagare. Vi är ca 40 anställda. Huvudkontoret finns på Landsbygdens Rådgivningscentrum, Rådde Gård, Länghem med kontor för fältservice i Ulricehamn.

Rådgivarna i Sjuhärad ek.för. bildades den 1 januari 2010 genom att Södra Älvsborgs Husdjur ombildades och Hushållningssällskapet Sjuhärad gick in som hälftenägare. I samband med detta flyttades de flesta anställda i Hushållningssällskapet över till Rådgivarna i Sjuhärad.

Vår affärsidé:

"Rådgivarna i Sjuhärad skall under affärsmässiga former öka lantbrukarnas och landsbygdsföretagarnas lönsamhet och tillväxt genom kundanpassade erbjudanden sammansatta av rådgivning, service och utveckling".