Nötköttsrådgivning

Är nötköttsproduktionen lönsam och effektiv? Produceras de kvaliteter som ger bästa priset? Rådgivarna i Sjuhärad kan ge svaret till såväl mjölkproducenter, slaktnötsuppfödare samt dikoproducenter.

Vi hjälper dig med

  • Beräkning av foderstater
  • Slaktmognadsbedömning
  • Produktionsuppföljningar
  • Ekonomiska uppföljningar


Vi har självklart ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare där vi kan
genomföra gemensamma rådgivningsinsatser t.ex. i form av gårdsråd.

För avels- samt dikoproducenter läs mer om KAP här »