Akvaponi - landbaserat fiskodlingssystem 24/10

akvaponi

2019-09-04

Lär dig mer om landbaserat fiskodlingssystem som affärsmöjlighet.

Akvaponi är ett slutet kretslopp där fisk och grönsaker drar nytta av varandra. Fiskens restprodukter blir växternas näring samtidigt som de renar vattnet. När vi odlar inomhus har vi möjlighet att producera mat året om, under kontrollerade former som bidrar till minskat matsvinn. Genom att placera odlingar på land ges möjlighet till diversifiering och nya grönblåa jobb regionalt i Sjuhärad.

Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten och Refarm Linné och görs inom ramen för två Leader Sjuhäradprojekt: Gröna Möten Sjuhärad som sprider ny kunskap och belyser möjligheterna inom de gröna näringarna samt Refarm Linné en förening som sprider kunskap och inspiration om hållbar produktion och konsumtion av mat från landbaserade fiskodlingar.

Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.

På länken nedan kan du läsa hela programmet och anmäla ditt deltagande genom att registrera dig senast 2019-10-20.

Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18