Studieresa - öka betesutbytet och biomassans kvalitet 26/7

NatubeteMTTorsein-300x169

2019-06-14

Studieresa med introduktion i hur du kan läsa av dina betesmarker och öka biologisk mångfald.

Det finns flera pågående initiativ och forskning som ger stöd för ett regenerativt jordbruk, med större hänsyn till ekosystemtjänster, ekosystemprocesser och hållbara beslut. Möt Ulf Ullring, norsk växtekolog, med lång erfarenhet av holistic management som verktyg för hållbara beslut och förbättrad betesdrift. Lär dig läsa din mark och förstå hur du kan vitalisera ekosystemet och göra marken mindre känslig för extremväder som torka och mycket nederbörd. Träffa Jörgen Andersson, ledare för den nordiska Savory hubben -Laghum Service och andra experter som verkar inom det regenerativa nätverket i Norden.

Vi gör också en fältvändring med visning av åkerholmar och stenmurar som möjliga element för ersättning av miljötjänster.

Studieresan arrangeras av Gröna Möten och Jordbruksverkets projekt Värdebaserade ersättningar för miljötjänster samt är del av Betesutbytet 2019 som arrangeras av Mia och Tomas Torsein i samarbete med Laghum Service. Studieresan är kostnadsfri och Gröna Möten Sjuhärad bjuder på förtäring.

För mer information och anmälan senast 18/7 gå in på länken nedan.