Föreningsstämma 16/4

20181126_093108

2019-03-27

Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärad ekonomiska förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 april 2019 kl 19.00. Mat och registrering från kl 18.00.

Det här är en direktstämma dvs varje medlem har rösträtt på stämman. Varje medlem har möjlighet att företräda ytterligare en medlem via fullmakt. Eventuella motioner ska vara inkomna senast den 8 april. Årsredovisning finns tillgänglig under fliken "Om oss".

För att alla ska få mat behöver vi din anmälan senast den 10 april på tel 0325-618 600.

Välkommen!