Med hästen som naturbrukare 20/3

bild-hastar-pa-bete-300x225

2019-02-15

- om hästens favoritgrödor och hur betet blir en resurs för hästägaren.

Betesgången gör det möjligt för hästen att leva naturligt. Den får söka sin föda, får social träning tillsammans med andra hästar och kan bygga upp sin kropp i lek och vila. På naturbetesmark växer naturlig vegetation med stort inslag av örter och ibland träd och buskar. Naturbetet har oftast lägre näringsnivåer och passar många hästar. Kulturbetet är oftast åkermark där man sått in betesväxter. Med betande djur blir marken mer värdefull genom ökad artrikedom och ett vackrare landskap. Det bidrar också till en ekologisk stabilitet.

Dag: Onsdag 20 mars 2019
Plats: Strömma Naturbrukscentrum, Sätila
Tid: 18.00 ? 21.00
Detta är ett samarrangemang mellan Gröna Möten, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Länsstyrelsen Västra Götaland.
Anmäl dig enkelt genom att registrera dig under evenemanget på länken nedan senast 13 mars 2019. Seminariet är kostnadsfritt och enklare förtäring ingår.