Växtodlingsträff 8 feb

vo-eko

2019-01-22

Välkommen på växtodlingsträff med lunch fre 8 feb kl 10.30-14.00! Vi presenterar resultat från säsongens försök och ger dig förutsättningarna för 2019.

På programmet:

Vall
- Kvävegödslingsstrategi till vall, erfarenheter från 2018.
- Olika vallsorters konkurrensförmåga, vilka blandningar har klarat torkan bäst?
- Vallsortprovning.

Utfodring
- Lärdomar från 2018.
- Grovfoderstrategier, hur nyttjar vi foder på bästa sätt?

Växtnäring och växtskydd
- Redovisning av spannmålsförsöken, gödsling och bekämpning.

Anmälan

Anmäl dig via mail eller SMS senast 5 feb! Skriv ortens namn i ditt meddelande och antal personer. Tyvärr kan vi inte skicka ut bekräftelser på er anmälan.

Vi erbjuder lunch till självkostnadspris och behöver därför veta hur många som kommer. Maten betalas på plats.

SMS till: 070-534 86 09
Mail till: nina.goos@lansstyrelsen.se

Medarrangörer är Greppa Näringen, Rådgivarna i Sjuhärad, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Länsstyrelsen Västra Götalands Län och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.