Om att lägga upp en skogsvårdsplan 16/1

48420360_2211937269018096_1470405117759979520_n

2019-01-03

Bli mer effektiv och klimatsmart med digitala verktyg. Välkommen till en lärorik kväll på Rådde Gård!

Utvecklingen av digitala lösningar som underlättar för skogsägare och skogsentreprenörer ökar. Skogen som resurs för utvinning av råvaror till nya produktsegment gör att vi behöver skapa oss ännu bättre kontroll över våra skogsbestånd samt planera skogsvård och avverkning på ett effektivare sätt.

För anmälan och mer info: