Vi söker växtodlingsrådgivare

2018-06-12

Vi söker två Växtodlingsrådgivare till Hushållningssällskapet Jönköping och Rådgivarna i Sjuhärad

Lantbruket i Sjuhärad och Jönköpings län präglas av mjölk- och köttproduktion och växtodlingen består till stor del av foderproduktion. Hushållningssällskapet i Jönköping och Rådgivarna i Sjuhärad söker nu två växtodlingsrådgivare som tillsammans med våra övriga rådgivare inom växtodling, ekonomi, miljö, djurproduktion och skog vill bidra till effektivare produktion hos kunderna i vårt område.
Hos oss finns en tydlig koppling till tillämpad forskning genom fältförsök där vårt fokus är vall och fodergrödor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att bedriva rådgivning i fält och från kontor. Arbetet omfattar: bedömning av ogräs och skadegörare, rekommendation av insatsmedel, bearbetningsstrategier samt vara ett bollblank när kunderna planerar kommande växtodlingssäsonger. I arbetet ingår även att skriva nyhetsbrev samt arrangera kurser och genomföra rådgivning inom Greppa Näringen samt SAM-ansökningar.
Vi söker dig med intresse för helheten på gården, som lockas av rådgivarrollen och vill ha ett spännande och utvecklande arbete med mycket kundkontakter. Det finns möjlighet att anpassa tjänsten efter kompetens och intresse.
Vi söker dig som är utbildad Agronom eller Lantmästare eller har motsvarande kompetens.
Arbetsplatserna omfattas av kollektivavtal och tjänsterna är på heltid. Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Mer information om tjänsten:
Frågor om tjänsterna besvaras av
Frida Carlsson, Vd Hushållningssällskapet Jönköping, tel: 0708-290976 eller
Margareta Helander, Vd Rådgivarna Sjuhärad, tel: 0703-565530.
Vi önskar ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 6 augusti, och kommer att behandla ansökningarna löpande. Skicka den till e-postadress frida.carlsson@hushallningssallskapet.se eller margareta.helander@radgivarna.nu