Agroväst Gröna Möten - seminarium 22/5 "Hur öka investeringsvilja & tillväxt inom svensk mjölkproduktion"

2018-05-21

Agroväst startar nu upp med Gröna Möten i Sjuhärad. Imorgon eftermiddag ordnas seminariet "Hur öka investeringsvilja & tillväxt inom svensk mjölkproduktion" med följande program

16.30 Inledning Gröna Möten Sjuhärad
Leader Sjuhärad presenterar det nya projektet.

16.40 Programpresentation
Ulrika Åkesson, Agroväst, berättar kort om dagens program.

16.50 Varför är det viktigt med svensk mjölk?
Peter Kofoed, chef Arlas medlemsservice i Sverige, berättar om vägen framåt. Siktet är inställt på att få en långsiktig positiv trend för den svenska mjölkinvägning. Där alla i branschen gemensamt måste hjälpa till att öka konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion.

17.40 Paus med fika

18.00 Svensk mjölkproduktion i jämförelse med Europa och Världen
Anders Christenson, Eurpean Dairy Farmers, berättar om organisationens arbete och samverkan med andra länder. Anders beskriver deras nyckeltalsmodell som är en god grund för analys av den totala affärsverksamheten hos en mjölkproducent.

18.50 Om Kullingsjö Lantbruk i Vårgårda
Kristoffer Kullingsjö berättar om hur de med tydliga strategier och mål driver verksamheten mot en god lönsamhet. Det gäller att hitta sätt för att få alla delar i gården lönsamma och ta hjälp av expertis där man inte har den kunskap som krävs för att utvecklas vidare.

19.30 Avslutade diskussion

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig nedan senast 17-05-2018. Vid frågor kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630

Välkomna!