Rådgivarnas årsstämma 11 april

2018-04-03

Medlemmar i Rådgivarna i Sjuhärad ek. för. kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 april 2018 kl. 19.00 (Mat och rösträttsregistering kl 18.00)

Anmälan för mat senast den 5 april till telefon: 0325-618 600