Medlemsmöten om nytt IT och Managementsystem

2018-02-05

MEDLEMSMÖTEN - NYTT IT SYSTEM!
Rådgivarna i Sjuhärad och Skånesemin jobbar nu för fullt med nytt IT System för vår husdjursverksamhet. Utgångspunkter för vårt nya IT System är företagens Managementsystem (MGM System) - ett datorprogram som passar ALLA mjölk- och köttgårdar där all registrering sker som avser era djur. Det första steget i detta stora projekt är att vi nu börjar förmedla MGM Systemet UNIFORM Agri till våra mjölk- och nötköttsföretagare.

Managementsystem för Mjölk- och Köttgårdar!
Vi ordnar därför två träffar den 21 februari för att informera dig som medlem om vårt IT projekt och de möjligheter som finns med MGM system från UNIFORM-Agri.
Båda träffarna är den 21 februari på Lantbrukets Rådgivningscenter, Rådde gård Länghem
- Lunchträffen börjar med lunch 12:00 och avslutas 15:30
- Kvällsträffen börjar med mat 18:00 och avslutas 21:30
- Såväl medlemmar med mjölkproduktion som nötköttsproduktion är varmt välkomna!
- Anmälan senast 16 februari till ann.hjalmarsson@radgivarna.nu tel. 0325-618 602