Kurs "Hushåll med skogsmarken". 8/2 på Strömma Natubrukscentrum

2018-02-01

Välkommen till en utbildning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!
Kurs: ?Hushåll med skogsmarken?
Plats: Strömma Naturbruksgymnasium (Skolhuset), Sätila
Tid: Torsdag 8 Februari kl. 18.00 ? 21.30

Kursinnehåll:
? Syfte och mål med kursen
? Vad är målet med ditt skogsägande ? På vilka sätt kan jag sälja min skog ? Hur kan jag öka lönsamheten genom att göra bättre affärer och höja virkesproduktionen ?
? Hur ser verkligheten kring körskador ut idag och vilka är våra utmaningar ?
? Praktisk tillämpning för att undvika körskador
? Att skota virket långt eller att bygga en skogsbilväg ? Vad bör jag välja ?
? Vad kostar körskador som leder till permanenta försumpningar ?
? Med framtida klimatförändring. Vad ställer industrin för krav på vägstandard i framtiden ? Prisdifferentiering för virket vid olika standard ?
Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla skogsägare. Fika ingår under kvällen.
Anmälan: Ring på telefon 0325-618 600 eller e-mail rose-marie.andersson@radgivarna.nu
OBS: Anmälan senast 25 januari, om du vill vara säker på att få en plats.
Max 20 deltagare. För mer information om kursdagen, ring på telefon 0325-618 632 eller e-mail karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu
Varmt välkomna!
Hushållningssällskapet ? Sveriges oberoende skogsrådgivare