Växtodlingsträff på Rådde den 6 februari

2018-01-31

Välkommen på växtodlingsträff!
Rådgivarna anordnar i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götlands län en växtodlingsträff. Vi presenterar resultat från säsongens försök och ger dig förutsättningarna för 2018. Tid och plats 6 februari 10.30-14.00 Rådde Gård

Program
- Kvävegödslingsstrategi till vall
- Försök med svavelgödsling i vall
- Olika vallsorters konkurrensförmåga
- Vallfröblandning med ökad baljväxtandel
- Rörsvingel i blandningen, hur hanteras den?
- Redovisning av spannmålsförsöken, gödsling och bekämpning
- IPM i praktiken
- Underhåll av diken, detta behöver du tänka på
- Nyheter 2018 på stödsidan

Anmälan senast 29 jan om du vill äta
Eftersom mat kommer serveras behöver vi veta hur många som kommer.
Anmälan görs via mail eller SMS. Det räcker du skriver ortens namn i ditt meddelande och antal personer. Maten är till självkostnadspris och betalas av var och en på plats.
? SMS till: 070-534 86 09 ? Mail till: nina.goos@lansstyrelsen.se