Välkommen till en kurs om lönsamt skogsägande den 24 januari

skog

2017-12-15

Hushåll med skogsmarken

Välkommen till en utbildning som kan leda dig mot ett aktivare skogsägande så att både skogen och fastighetens värde kommer växa ännu mer!

Plats: Råddesalen, Rådde Gård, Länghem

Tid: Onsdag 24 Januari kl. 18.00 -21.30

Kursinnehåll:

Vad är målet med ditt skogsägande?
På vilka sätt kan jag sälja min skog?
Hur kan jag öka lönsamheten genom att göra bättre affärer och höja virkesproduktionen ?
Hur ser verkligheten kring körskador ut idag och vilka är våra utmaningar?
Praktisk tillämpning för att undvika körskador
Att skota virket långt eller att bygga en skogsbilväg? Vad bör jag välja?
Vad kostar körskador som leder till permanenta försumpningar?
Med framtida klimatförändring. Vad ställer industrin för krav på vägstandard i framtiden?
Prisdifferentiering för virket vid olika standard?

Kursen är kostnadsfri och riktar sig till alla skogsägare. Fika ingår under kvällen.

Anmälan: Ring på telefon 0325-618 600 eller e-mail rose-marie.andersson@radgivarna.nu

OBS: Anmälan senast 10 januari, om du vill vara säker på att få en plats.
Max 20 deltagare. För mer information om kursdagen, ring på telefon 0325-618 632
eller e-mail karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu

Varmt välkomna!
Hushållningssällskapet Sveriges oberoende skogsrådgivare