Välkommen till Greppa Näringen kurs om fosfor 15 november

2017-10-30

Inbjudan till Greppa kurs om minskad
Fosforutlakning
Välkommen på en kursdag där vi diskuterar fosfor och hur vi gör för att minimera förlusterna och
utlakningen av denna ändliga resurs.
Kursen är öppen för alla, även de som inte är Greppa-medlemmar. Sprid gärna informationen till
kollegor.

Plats:
? Rådde Gård, Landsbygdens Rådgivningscenter
? Onsdagen den 15 november.
Program
10.00 Samling och kaffe
Presentation av Greppa Näringen och föreläsare
10.30 Miljömål och regelverk
11:00 Vid vilka tidpunkter och var på gården är risken för fosforläckage störst?
12:00 Lunch till självkostnadspris.
13:00 Vilka åtgärder kan vi göra??
Stallgödsel? Utfodring? Dränering?
Vilka faktorer och förutsättningar kan vi påverka/ändra på?
14:30 Genomgång av Greppa Näringens checklista. -Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag
till motåtgärder.
Ca 15:30 Avslut och kaffe.
Anmälan senast 10 november till: 0325-618 600
Kursansvariga: Katarina Berlin Thorell 0325-618 616 och Daniel Muregård 0325-618 615
Varmt välkomna!
Aktiviteten är en del i Greppa Näringen.