Karin Eliasson ny seniorkonsult inom Hushållningssällkapen

20171002_200034 (002)

2017-10-09

Vår biogasrådgivare och industridoktorand Karin Eliasson blev i förra veckan utsedd till seniorkonsult inom Hushållningssällskapen med följande motivering:
Med orubblig entusiasm för energifrågor och biogas i synnerhet, arbetar hon vidare mot en fossilfri värld. Genom sin kompetens, sitt kontaktnät och personlighet har hon gjort Hushållningssällskapet till den självklara partnern för utveckling och rådgivning inom biogas.?

Seniorkonsulter nomineras av Hushållningssällskapets Vd:ar som också beslutar om vilka som ska få utmärkelsen. Kandidater utses bland rådgivare inom Hushållningssällskap och inom bolag vilka är majoritetsägda av ett eller flera Hushållningssällskap.
Kriterier för seniorkonsulter:
är en mycket erfaren rådgivare som är nationellt och även gärna internationellt känd för sina ämneskunskaper.
är ett föredöme för sina kollegor runt om i landet.
är en frontfigur inom ämnesområdet.
har förmåga att lära upp nya rådgivare inom sitt område.
Vi på Rådgivarna och Hushållningssällskapet Sjuhärad är glada och stolta över att få ha Karin som vår kollega.
(På bilden syns Karin tillsammans med årets två andra seniorkonsulter: Line Strand och Rikard Andersson)