Mjölkrådgivning

Foto: Marcus Haraldsson

Vad finns det för förbättringspotential inom ditt mjölkföretag? Vi kan hjälpa dig mot nya mål genom bred produktionsrådgivning. Rådgivningen kan omfatta allt från enstaka rådgivningstillfällen till återkommande
besök och uppföljning.

Självklart arbetar vi med såväl ekologiska som konventionella besättningar.

Vi hjälper dig med bland annat:

 • Individfoderstat eller typfoderstat
 • Mixrecept för blandfoder eller fullfoder
 • Foderstrategier
 • Mjölkrådgivning
 • Tolkning av foderanalyser
 • Ekonomisk uppföljning
 • Optimering av produktion i robotsystem
 • Beläggningsplanering
 • Slaktmognadsbedömning
 • Managementfrågor
 • Ritningsgranskning vid om/nybyggnation

Vi har självklart ett nära samarbete med växtodlings- och ekonomirådgivare där vi kan genomföra gemensamma rådgivningsinsatser t.ex. i form av gårdsråd.

Produktblad