Kontakt


Telefon växeln:
0325-618 600

Adress:                                                        
Rådgivarna i Sjuhärad
Box 5007
514 05 Länghem

Besöksadress: 
Landsbygdens Rådgivningscenter 
Rådde Gård 
Länghem

Leveransadress:
Rådde Gård
514 52 Länghem

Ledning & Administration
Margareta Helander
VD Rådgivarna
Hushållningssällskapet och Stiftelser
Tel 0325–618 641
margareta.helander
@radgivarna.nu
Gunnar Andersson

Ekonomichef
Tel 0325-618 642
gunnar.andersson
@radgivarna.nu

Rose-Marie Andersson

Ekonomiassistent
Tel 0325-618 603
rose-marie.andersson
@radgivarna.nu
Ann Hjalmarsson

Ekonomiassistent
Tel 0325-618 602
ann.hjalmarsson
@radgivarna.nu 

Fält

Fältservice växel: 0321-133 00 
Telefon Fröken Tid
: 010-471 06 06
Marina Krantz

Samordnare Fält och
Kokontrollansvarig
Tel 0325-618 643
Mobil 0761-47 06 80
marina.krantz
@radgivarna.nu
Lena Bronald
Husdjurstekniker
Tel 0321-133 00
Mobil 0705-14 95 57
lena.bronald
@radgivarna.nu
Caroline Dahrén

Husdjurstekniker
Mobil 0708-29 09 18
caroline.dahren
@hushallningssallskapet.se
Anders Ekengren

Husdjurstekniker
Tel 0321–133 00
Mobil 0705-14 95 91
anders.ekengren
@radgivarna.nu
Per Elander

Husdjurstekniker
Tel 0321–133 00
Mobil 0705-14 95 35
per.elander
@radgivarna.nu
Yvonne Geiros

Husdjurstekniker
Tel 0321-133 00
Mobil 0705-14 91 08
yvonne.geiros
@radgivarna.nu
Christina Gustafsson

Husdjurstekniker
Tel 0321–133 00
Mobil 0705-14 87 29
christina.gustafsson
@radgivarna.nu
Lisbeth Johansson

Husdjurstekniker
Tel 0321–133 00
Mobil 0705-14 89 13
lisbeth.johansson
@radgivarna.nu
Emma Rylander

Husdjurstekniker
Tel 0321-133 00
Mobil 0703-57 75 38 
emma.rylander
@radgivarna.nu

 
 
 

Rådgivning

Växtodlingsrådgivning
Katarina Berlin Thorell

Samordnare växtodling
Växtodlingsrådgivare
Tel 0325-618 616
katarina.berlin
@radgivarna.nu
Henrik Svensson

Växtodlingsrådgivare
Tel 0325-618 613
henrik.svensson
@radgivarna.nu
Daniel Muregård

Växtodlingsrådgivare
Tel 0325-618 615
daniel.muregard
@radgivarna.nu

 
 
 
 
 

Ekonomi och redovisning
Carina Ombert

Samordnare Ekonomi & redovisning
Redovisningskonsult
Tel 0325-618 622
carina.ombert
@radgivarna.nu
Claes Krokeus

Ekonomi- och företagsrådgivare
Tel 0325-618 621
claes.krokeus
@radgivarna.nu
Linus Nilsson

Företagsrådgivare
Tel 0325-618 623
linus.nilsson
@radgivarna.nu
Carina Nygren

Löne- & redovisningskonsult
Tel 0325-618 640
carina.nygren
@radgivarna.nu
Jeanette Svensson
Redovisningskonsult
Tel 0325-618 612
jeanette.svensson
@radgivarna.nu

Lena Paulsson

Redovisningskonsult
Tel 0325-618 645
lena.paulsson
@radgivarna.nu

 
 

Produktionsrådgivning mjölk, nötkött & lamm
Emelie Wickström

Produktionsrådgivare mjölk, kött och lamm
Tel 0325-618 650
emelie.wickstrom
@radgivarna.nu
Linda Gradén

Produktionsrådgivare mjölk 
och kött
Tel. 0325-618 649
linda.graden
@radgivarna.nu
Jenny Löfstrand

Produktionsrådgivare mjölk
och nötkött
Tel 0325-618 647
jenny.lofstrand
@radgivarna.nu

 

Skogsrådgivning
Karl-Magnus Hembjer

Företagsrådgivare skog
Tel 0325- 618 632
karl-magnus.hembjer
@radgivarna.nu

 
 
 

Avel
Ann Blomkvist

Avelsansvarig
Tel 0321-133 00
Mobil 0725-85 55 60
ann.blomkvist
@radgivarna.nu

 
 
 

Veterinär
Gunilla Blomqvist

Djurhälsoveterinär
Tel 010-471 04 23
Mobil 0761-09 08 15
gunilla.blomqvist@vxa.se

Energi- och miljörådgivning


För information angående
energi- och miljörådgivning
kontakta:
Margareta Helander
Tel 0325–618 641

 
 
 Avbytarservice
Ann-Kathrine Pettersson

Lantbruksavbrytare
Mobil 0702-50 24 69
Katrin Wester

Lantbruksavbytare
Mobil 0737-84 81 96
Roger Johansson

Lantbruksavbrytare
Mobil 0708-26 43 54
Michael Johansson

Lantbruksavbrytare
Mobil 0706-29 49 93
Lina Karlenström
 
Lantbruksavbytare
Mobil 0702-19 02 58

 
 
 

Hushållningssällskapet Sjuhärad
Elisabet Nadeau

Forskning och utveckling
Tel 0325–618 630
Mobil 0706-68 71 42
elisabet.nadeau
@hushallningssallskapet.se
Ola Hallin

Försöksledare
Tel 0325-618 614
ola.hallin
@hushallningssallskapet.se
Kristina Holmström

Industridoktorand nöt och lamm
Tel 0325-618 646 
kristina.holmstrom
@radgivarna.nu
Margareta Bendroth

Hästrådgivare
Tel 0325-618 633
Mobil 0706-44 28 76
margareta.bendroth
@hushallningssallskapet.se
Cecilia Hermansson
Projektledare
Tel 0325-618 635
cecilia.hermansson
@hushallningssallskapet.se
Dan Claesson

Gårdsansvarig
Mobil 0708-12 60 20
dan.claesson
@
hushallningssallskapet.se
Caroline Dahrén

Djuransvarig
Mobil 0708-29 09 18
caroline.dahren
@
hushallningssallskapet.se
Stefan Wallin

Maskinförare
Försöksassistent
Mobil 0708-12 60 54
stefan.wallin
@hushallningssallskapet.seGöran Schelin
Gårdspersonal
Mobil 0708-12 60 61
goran.schelin
@hushallningssallskapet.se