Kontakt

Ledning & Administration

Margareta Helander VD Rådgivarna
Hushållningssällskapet och Stiftelser
Tel. 0325–618 641
Mobil 0703-565530

margareta.helander@
radgivarna.nu

Gunnar Andersson
Ekonomichef
Tel. 0325-618 642gunnar.andersson
@radgivarna.nu


Rose-Marie Andersson
Ekonomiassistent
Tel. 0325-618 603rose-marie.andersson@
radgivarna.nu

Ann Hjalmarsson
Ekonomiassistent
Tel. 0325-618 602ann.hjalmarsson@radgivarna.nu 

Fält

Fältservice växel: 0321-133 00 
Telefon Fröken Tid
: 016-15 40 40

Marina Krantz
Samordnare Fält och
Kokontrollansvarig
Tel. 0325-618 643
Mobil 0761-470680

marina.krantz
@radgivarna.nu

Lena Bronald
Husdjurstekniker
Tel. 0321-133 00
Mobil 070-5149557


lena.bronald
@radgivarna.nu

Lena Carlsson
Husdjurstekniker
Tel. 0321–133 00
Mobil 070-5149301


lena.carlsson
@radgivarna.nu

Caroline Dahrén
Husdjurstekniker
Mobil 0708-290918caroline.dahren
@hushallningssallskapet.se

Anders Ekengren
Husdjurstekniker
Tel. 0321–133 00
Mobil 070-5149591

anders.ekengren
@radgivarna.nu

Per Elander
Husdjurstekniker
Tel. 0321–133 00
Mobil 070-5149535


per.elander
@radgivarna.nu

Yvonne Geiros
Husdjurstekniker
Tel. 0321-133 00
Mobil 070-5149108


yvonne.geiros
@radgivarna.nu

Christina Gustafsson
Husdjurstekniker
Tel. 0321–133 00
Mobil 070-5148729


christina.gustafsson
@radgivarna.nu

Emma Rylander
Husdjurstekniker
Tel: 0321-133 00
Mobil: 0703-577538 

emma.rylander@radgivarna.nu

Lisbeth Johansson
Husdjurstekniker
Tel. 0321–133 00
Mobil 070-5148913


lisbeth.johansson

@radgivarna.nu

 
 

Rådgivning

Växtodlingsrådgivning

Katarina Berlin Thorell
Samordnare Växtodling
Växtodlingsrådgivare
Tel. 0325-618 616
Mobil 0703-199733
katarina.berlin
@radgivarna.nu

Henrik Svensson
Växtodlingsrådgivare
Tel. 0325-618 613
Mobil 0701-001834


henrik.svensson

@radgivarna.nu

Daniel Muregård
Växtodlingsrådgivare
Tel. 0325-618 615
Mobil 0708-290941


daniel.muregard
@radgivarna.nu

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomi och redovisning

Carina Ombert
Samordnare Ekonomi & redovisning
Redovisningskonsult
Tel. 0325-618 622

carina.ombert
@radgivarna.nu

Claes Krokeus
Ekonomi- och företagsrådgivare
Tel. 0325-618 621
Mobil 0708-290456

claes.krokeus
@radgivarna.nu

Linus Nilsson
Företagsrådgivare
Tel: 0325-618 623

linus.nilsson@radgivarna.nu

Carina Nygren
Löne- & Redovisningskonsult
Tel. 0325-618 640


carina.nygren
@radgivarna.nu

Björn Klippeld
Redovisningskonsult
Tel: 0325-618 620

bjorn.klippeld@radgivarna.nu

Lena Paulsson
Redovisningskonsult
Tel. 0325-618 645
lena.paulsson@radgivarna.nu

 
 
 
 
 
 

Produktionsrådgivning mjölk, nötkött & lamm

Emelie Wickström
Prod. Rådgivare mjölk, kött & lamm
Tel. 0325-618 650
Mobil. 0703-325300

emelie.wickstrom
@radgivarna.nu

Linda Gradén
Prod. Rådgivare mjölk & kött
Tel. 0325-618 649
Mobil 0708-291685

linda.graden
@radgivarna.nu

Jenny Löfstrand
Prod. Rådgivare mjölk-och nötkött
0325-618647
Mobil 0735-168884

jenny.lofstrand@radgivarna.nu

 
 
 
 
 

Veterinär

Gunilla Blomqvist
Djurhälsoveterinär
Tel. 010-4710423
Mobil. 076-109 08 15

gunilla.blomqvist@vxa.se

Avel

Ann Blomkvist
Avelsansvarig
Mobil. 072-5855560
Tel. 0321-133 00


ann.blomkvist
@radgivarna.nu

 
 
 

Skogsrådgivning

Karl-Magnus Hembjer
Företagsrådgivare skog
Tel: 0325- 618 632Karl-Magnus.Hembjer@radgivarna.nu

 
 
 

Energi- miljörådgivning

För information och kontakt angående energi- och miljörådgivning. Kontakta Margareta Helander
Tel. 0325–618 641
Mobil 0703-565530

 
 
 
 
 
 
 

Avbytarservice

Ann-Kathrine Pettersson
Lantbruksavbrytare
Mobil 0702-502469

Katrin Wester
Lantbruksavbytare
Mobil 0737-848196

Roger Johansson
Lantbruksavbrytare
Mobil 0708-264354

Michael Johansson
Lantbruksavbrytare
Mobil 0706-294993

Fredrik Andersson
Lantbruksavbytare
Tel. 0325-618 625
Mobil. 0708-126061

Lina Karlenström 
Lantbruksavbytare
tel 070-2190258

 
 Hushållningssällskapet Sjuhärad

Elisabet Nadeau
Forskning och utveckling
Tel. 0325–618 630
Mobil 0706-687142

elisabet.nadeau
@hushallningssallskapet.se

Ola Hallin
Försöksledare
Tel. 0325-618 614
Mobil 0701-709225


ola.hallin
@radgivarna.nu

Kristina Holmström
Industridoktorand nöt/lamm
Tel.0325-618 646 
Mobil: 0703-585530

kristina.holmstrom
@radgivarna.nu

Margareta Bendroth
Hästrådgivare
Tel. 0325-618 633
Mobil 0706-442876


margareta.bendroth
@hushallningssallskapet.se

Dan Claesson
Gårdsansvarig
Tel. 0325-618 625
Mobil. 0708-126020


dan.claesson
@
hushallningssallskapet.se

Caroline Dahrén
Djuransvarig
Tel. 0325-618 625
Mobil 0708-290918


caroline.dahren
@
hushallningssallskapet.se

Stefan Wallin
Maskinförare
Försöksassistent
Tel. 0325-618 625
Mobil. 0708-126054
 
 

 
 
 
 
 


Telefon växeln:
0325-618 600

Adress: Rådgivarna i Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem
Besöksadress: Landsbygdens Rådgivningscenter, Rådde Gård, Länghem
Leveransadress: Rådde Gård, 514 52 Länghem