Kokontroll

Foto: Marcus Haraldsson

Kokontrollen hjälper dig att se helheten i din produktion och ger underlag till att fatta rätt beslut.

Den gör det också möjligt att kunna jämföra sig mot andra mjölkföretag.

Provmjölkning

För att rapportera och hantera sina provmjölkningsuppgifter så finns idag flera alternativ till de pappersbaserade varianterna.

 • Kokontroll på PC (KKPC). Med hjälp av Kokontroll på PC kan du göra djurräkningar på valfritt datum, hantera flera produktionsplatsnummer, rapportera till kokontroll och CDB, få djur inlagda i journalen, registrera djur som tillfälligt finns på annan produktionsplats, få valfria utskrifter med information samt säkerhetskopiera på ett enkelt sätt. Läs mer Här
   
 • KOOL för lantbrukare. För dig som är intresserad av att se alla händelserna på dina djur. Enda stället där du kan se ett stamträd. Läs mer Här


 • AMSLink Är nytt för året och bygger på tekniken med koppling streckkod till koidentitet med användning av streckkodsläsare. Det är ett program som utvecklats för att förenkla provmjölkning i AMSbesättningar. I nu läget fungerar det med DeLaval VMS Management 2007 SP1 eller VMS Management 2009 och DelPro. Målet är att möjliggöra användning av programmet även för övriga robotfabrikat. Läs mer Här

   
 • TRU-TEST Handdator – tillsammans med Kokontrollen på PC gör provmjölkningsarbetet enklare om du inte har elektronisk mjölkregistrering. Läs mer Här


CDB

Genom rapportering till kokontroll blir samtidigt rapporteringen till CDB avklarad. Om KKPC används uppfylls även kravet på journalföring. Vi hjälper Dig med felrättning av CDB-rapporter.

Webbrapporter

Besättningar som deltar i Kokontrollen får tillgång till ett stort antal webbaserade verktyg för uppföljning och styrning av sin produktion som bl.a.

 • Instrumentpanelen
 • Signaler Djurvälfärd
 • Nyckeltal Avel
 • Fruksamhetsrapport

Dessa samt många fler värdefulla styrverktyg finns samlade under Mina Sidor på www.svenskmjolk.se
Kontakta supporten på Svensk Mjölk ifall du glömt bort dina inloggningsuppgifter 016-163530