Kokontroll och Managementsystem

Foto: Marcus Haraldsson

Kokontrollen hjälper dig att se helheten i din produktion och ger underlag till att fatta rätt beslut. Den gör det också möjligt att kunna jämföra sig mot andra mjölkföretag.

Vi utvecklar nu ett IT-system (TopCow) för vår husdjursverksamhet. Utgångspunkten för vårt nya IT-system är företagens Managementsystem (MGM System) – ett datorprogram som passar ALLA mjölk- och köttgårdar där all registrering sker som avser era djur. Det första steget i detta stora projekt är att vi nu börjar förmedla MGM Systemet UNIFORM Agri till våra mjölk- och nötköttsföretagare. 

Här finns beställningsformulär för att ansluta till Uniform Agri's och Rådgivarnas Managementsystem.

CDB

Genom rapportering till kokontroll blir samtidigt rapporteringen till CDB avklarad. Om KKPC används uppfylls även kravet på journalföring. Vi hjälper Dig med felrättning av CDB-rapporter.

Webbrapporter

Besättningar som deltar i Kokontrollen får tillgång till ett stort antal webbaserade verktyg för uppföljning och styrning av sin produktion som bl.a.

  • Instrumentpanelen
  • Signaler Djurvälfärd
  • Nyckeltal Avel
  • Fruksamhetsrapport