KAP

KAP är officiell kontroll för avelsbesättningar med möjlighet att stambokföra djur och få avelsvärden. KAP erbjuder även resultatuppföljning för vanliga dikalvs- och slaktdjursproducenter.

KAP Nyhetsbrev maj 2013