2014100314123415014nW5Q75T201501121421065801H7CwjkE4skog2014100314123420036UspSJHi201409241411546994R4GE52Zc201310091381318956fUyDAMUB

Foto: Marcus Haraldsson

Foto: Marcus Haraldsson

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Marcus Haraldsson

Foto: Katarina Berlin Thorell

Vi välkomnar vår nya skogsrådgivare

Vi välkomnar Karl-Magnus Hembjer som vår nya skogrådgivare här på Rådgivarna i Sjuhärad.
Karl-Magnus är utbildad skogstekniker och civilekonom, 56 år gammal och bor i Reftele. Han har tidigare jobbat med skogsbruksplanläggning och rådgivning på Skogsstyrelsen, som ekonomilärare på Stora Segerstads Naturbruksgymnasium och nu närmast som företagsutvecklare på branschorganisationen Skogsentreprenörerna.
Karl-Magnus fram emot att få jobba med gruppen skogsägare och med sin breda erfarenhet inom både ekonomi och skogliga frågorkan han ge råd om hur man på bästa sätt kan driva sitt skogsföretagande utifrån sin valda affärsinriktning. Karl-Magnus hoppas nu få möta många av er markägare och öka intresset för skoglig rådgivning som kan ge er lönsammare affärer. Dessutom hoppas Karl-Magnus och att flera ska få upp ögonen för vårt erbjudande om hel eller delvis förvaltning av er fastighet.
Följande tjänster kan erbjudas:
- Oberoende förvaltning
- Skoglig rådgivning
- Ekonomirådgivning kopplat till skog
- Stöd vid virkesförsäljning och upphandling
- Rådgivning vid köp av fastighet
- Rotpoststämpling
- Grön skogsbruksplan
- Inventering/uppföljning

Ni når Karl-Magnus på tfn: 0325-618 632 eller på e-post: karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu


Förbrukningsvaror finns till försäljning via vår fältsektion. Utbud och prislista hittar du här

Vi är även återförsäljare till


Letar du efter naturbruksgymnasium?
www.strommanaturbruk.se


Vi samarbetar med Hushållningssällskapen
www.hushallningssallskapet.se