Greppa Näringen

Rådgivningen inom Greppa Näringen är kostnadsfri (med undantag från en del energirådgivning). Rådgivningen fördelas på flera sk rådgivningsmoduler över en treårsperiod och innefattar rådgivning kring bla växtodling, utfodring, klimat och energi där vi fokuserar på att hitta åtgärder som kan effektivisera lantbruket för både ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan.

Greppa Näringen är ett långsiktigt program för att öka kompetensen hos lantbrukarna om jordbrukets miljöfrågor. En viktig del i arbetssättet för Greppa Näringen är att vi har god uppföljning genom att en eller flera rådgivare återkommer till gården under flera år och följer upp de råd som gett och de åtgärder som genomförts.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Jordbruksverket, LRF och rådgivningsorganisationerna och finansieras via Landsbygdsprogrammet. Projektet vänder sig i första hand till dig med minst 25 djurenheter eller 50 hektar. Du som vill anmäla dig kontakta någon av våra växtodlings- eller utfodringsrådgivare.

Besök gärna Greppa Näringens hemsida för mer information »