Försök och Utveckling

Genom Hushållningssällskapets försöks- och demonstrationsgård, Rådde gård, är vi delaktiga i och får tillgång till försök och försöksresultat som är viktiga för lantbruket i Sjuhärad och som vi kan dra nytta av i vår rådgivning.

Hushållningssällskapens försök och utveckling och Rådde gård här