SAM-ansökan och EU-rådgivning

En korrekt ifylld SAM-ansökan är ett måste för varje lantbruk, hos våra Ekonomi- och växtodlingsrådgivare får du hjälp med din SAM-ansökan på ett tryggt och effektivt vis.

Vi gör ansökan via SAM-internet och kan dessutom göra beräkningar och optimeringar i vårt eget EU-program. Vi har god kunskap om vilka stöd som går att söka, vilka regler som gäller och har en praktisk förankring till lantbruket när vi resonerar kring EU-stöden utifrån din gårds förutsättningar.

Vi kan också erbjuda relaterad rådgivning som tex

  • Besök i fält för bedömningar av stödberättigad mark
  • Investeringsstödsansökningar
  • Ändringar
  • Överklaganden
  • Stödrättsförmedling
  • Tvärvillkorsrådgivning
  • Växtodlingsplaner
  • Hjälp med certifieringsfrågor