Energieffektivisering

Vi genomför rådgivning kring energieffektivisering inom lantbruket där vi hjälper dig hitta det mest lönsamma åtgärderna för att spara energi. Detta kan vi göra inom ramen för Greppa Näringen samt Energimyndighetens stöd för energikartläggning.

Energikartläggning

Har ditt företag en energianvändning som överstiger 500 MWh(el och diesel totalt) eller minst 100 djurenheter så kan du söka stöd för energikartläggning En energikartläggning ger dig förslag på åtgärder som i många fall kan spara 1000-tals kilowattimmar per år. Det startar med en genomgång av vart energin tar vägen och utifrån dessa uppgifter går det att räkna på lönsamhet för olika investeringar. Inte sällan finns det också möjlighet till relativt billiga åtgärder i form av ändrat beteende och rutiner för underhåll.

Stödet söker du via något som kallas "E-kanalen" som finns på Energimyndighetens hemsida

Mer om vår energirådgivning finns här:
Energirådgivning

Energikollen via Greppa Näringen

Genom Greppa Näringen erbjuder vi också energirådgivning i rådgivningsmodulen Energikollen.
Läs mer här » och på Greppa Näringens hemsida.

Sparsam körning

Sparsam körning innefattar många åtgärder i syfte att minska onödig dieselförbrukning. Maskinringen Sjuhärad genomför tillsammans med Hushållningssällskapet och utbildare från GoGreen/STR en halvdagskurs. Kontakta oss gärna för mer information eller anmäl ditt intresse av en kurs.
Kort info om sparsamkörning