Byggrådgivning

För dig som står i begrepp att bygga nytt eller bygga om är en byggrådgivare ett bra bollplank.

Vi samarbetar med Hushållningssällskapet i  Skaraborg om byggnadsrådgivarna som jobbar över hela länet.

Våra byggrådgivare kan hjälpa till med bla

  • Ritning och projektering
  • Upphandling och anbudshandlingar
  • Kostnadskalkyler
  • Handlingar till förprövning
  • Handlingar till miljöprövning och miljöanmälan

Kontaktperson Byggrådgivning:

Jenny Karlsson, Byggrådgivare Hushållningssällskapet Skaraborg

Telefon 0511-248 20
Mobil 0730-52 48 20
E-post jenny.karlsson@hushallningssallskapet.se