Biogas

Biogas blir ett allt mer intressant alternativ för lantbruket. Att producera biogas ger energi som kan användas till el, värme eller som fordonsbränsle. Rötresten-biogödsel är ett bra gödselmedel som innehåller hög andel av växttillgängligt kväve.

Vår energirådgivare inom biogas heter Karin Ahlberg Eliasson, Karin är anställd av Hushållningssällskapet Sjuhärad. Där bedrivs forskningsprojektet "Samrötningseffekter i biogasproduktion-gödsel och energigrödor". Läs mer på Hushållningssällskapets hemsida.

Karin är även projektledare för det nationella projektet "Utvärdering av biogas på gårdsnivå" 

Vi kan ge rådgivning inom

  • Förstudie för biogas
  • Växtnäringsberäkningar av biogödsel
  • Projektering och upphandling av biogasanläggningar
  • Byggledning
  • Värdering av olika substrat för biogasproduktion

Karin Ahlberg Eliasson Energirådgivare, Forskare
0325-618 612, 0708-29 04 83
karin.eliasson@radgivarna.nu