Avelsrådgivning

Genom att välja rätt tjur till varje ko höjs värdet på din mjölk- eller dikobesättning samtidigt som avkastningen förbättras och djuren blir friskare.

Vi hjälper dig med

  • Semineringsplaner/Genvägen
  • Fertilitetsrådgivning
  • Elitdjur
  • Embryoförmedling
Foto: Marcus Haraldsson


Rådgivarna i Sjuhärad har ett stort sortiment av bra svenska samt utländska tjurar och hjälper dig gärna med att ta hem specialbeställda tjurar om så önskas.

På Viking Genetics hemsida finns möjlighet att se hela sortimentet av doser vi kan tillhandahålla. Vi säljer även doser från andra leverantörer. Kontakta oss om du vill veta mer.

Ann Blomqvist är ansvarig för avelsrådgivning och Lisbeth Johansson ansvarar för dosförsäljning.