201501121421065801h7cwjke4111
skog1
uniform-agri2

Analysera ditt grovfoder


Foderanalyser ger en bra grund till foderplaneringen över året. Du kan snabbare konstatera vilka foderpartier som eventuellt ska kombineras under året samt vilket kraftfoder som är bäst lämpat att komplettera grovfodret med. Foderanalyser ger även en bra indikation på hur växtodlingsstrategin fungerat. I samband med vallskörden kan du även ta grönmasseprov på ditt ensilage för att direkt få en uppfattning om vallfodrets kvalitet.

Vill du har påsar och kuvert för foderanalys eller vill låna ensilageborr/få hjälp med provtagning eller vill ha rådgivning om vilken sorts analys du skall välja för ditt grovfoderprov, kontakta våra produktionsrådgivare:

Linda: 0325-618 649
Emelie: 0325- 618 650
Jenny: 0325- 618 647

Här kan du hämta aktuell följesedel för analys hos Eurofins