201509291443519546B9Fs6e8E2014100314123414582u7Bm1II201508131439455217a2WRhcz4201409241411546994R4GE52Zc201506111434028574N7EcjZvc2014070414044586295faDo9NK201305171368778428K4QtAPHb201306051370441835nSTcZt9a

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Marcus Haraldsson

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Katarina Berlin Thorell

Foto: Katarina Berlin Thorell

Välkommen till grillkväll på Rådde

Den 21:a juni kl. 18.30 anordnar vi en trevlig kväll på Rådde gård för alla våra medlemmar där slaget om traktens bästa grillare kommer att avgöras. Kämparna i tävlingen kommer att utgöras av representanter från traktens tre köttklubbar - Sjuhäradskött, Seglorakött och Gäsenekött. De kommer alla tre att få grilla av egen råvara och efter bästa förmåga. Martin Pardell arbetar inte bara som VD för Gäsene mejeri utan är även professionell grilldomare och kommer att avgöra kvällens vinnare av grilltävlingen tillsammans med lekmannadomare Margareta Helander, VD på Rådgivarna i Sjuhärad och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Under kvällen kommer även produktionsrådgivare Emelie Wickström att visa bilder och berätta om sin resa till Chicago i maj där hon deltog på en konferens kring management i stora mjölkbesättningar och även besökte ett antal mjölkgårdar.

Vi ska självklart inte bara titta på mat som tillagas utan även grilla något till alla som kommer. För att vi ska kunna beräkna maten behöver ni anmäla att ni kommer senast onsdag den 15:e juni. Detta gör ni på 0325-618600 eller till maria.larsson@radgivarna.nu